Firma ma prawo żądać danych identyfikacyjnych (w tym np. numeru telefonu oraz adresu e-mailowego) od pracownika na potrzeby uczestniczenia w pracowniczych planach kapitałowych (PPK).
O ile oczywiście zatrudniony posiada np. pocztę elektroniczną. Pracodawca nie będzie potrzebował zgody podwładnego do pozyskania i przetwarzania takich danych oraz do ich przekazania instytucji, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK.
Takie stanowisko w kwestii danych identyfikacyjnych może przedstawić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Na razie nieoficjalna wersja tego dokumentu jest dostępna i komentowana na portalach internetowych dotyczących zatrudnienia. DGP wystąpiła do UODO o potwierdzenie, czy takie stanowisko jest przygotowywane i zostanie opublikowane. Do momentu zakończenia numeru nie udało się nam uzyskać odpowiedzi w tej sprawie.