Prezydent RP nie przesądzi, czy członkowie Rady Dialogu Społecznego mają składać oświadczenia lustracyjne. Zmianę przepisów w tym zakresie rozważa PiS.
Kancelaria Prezydenta RP nie przerwie impasu w sprawie weryfikacji członków Rady Dialogu Społecznego. Ponad miesiąc temu dwie reprezentowane w RDS organizacje – NSZZ „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – wystąpiły do prezydenta o potwierdzenie, czy osoby powołane przez niego do RDS (wskazane przez rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców) powinny składać oświadczenia lustracyjne. Obecnie tego nie robią, bo przepisy nie są w tym zakresie jednoznaczne. Później z taką samą prośbą wystąpiła sama Rada. DGP zapytała więc o to, jaką decyzję w tej sprawie podejmie prezydent RP.
– Obowiązujące przepisy prawa nie upoważniają Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania wiążącej wykładni przepisów aktów prawnych – odpowiedziała kancelaria.