Ośrodki pomocy społecznej mogą teraz w ciągu kilku minut otrzymać z ZUS informacje o wysokości składek za ostatnie dwa lata. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosków o świadczenia na dzieci.
O takim ułatwieniu, a w zasadzie powrocie do wcześniejszych rozwiązań, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w piśmie skierowanym do gmin. Jak pisaliśmy na łamach DGP, kilka miesięcy temu wydłużeniu uległ czas uzyskania drogą elektroniczną danych z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są konieczne do ustalenia wysokości dochodu członka rodziny przy ubieganiu się o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego, np. zasiłku na dziecko czy pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Informacje obejmujące okres do 18 miesięcy pracownik ośrodka mógł uzyskać od ZUS (za pośrednictwem portalu Emp@tia) w ciągu maksymalnie pięciu minut. Gdy natomiast dotyczyły dłuższego czasu, odpowiedź była gotowa do ściągnięcia po 48 godzinach.
Gminy zwracały uwagę, że wcześniej takie starsze dane były dostępne niemal od ręki. Zmiana dotycząca czasu oczekiwania okazała się zaś o tyle utrudnieniem, że przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia na obecne okresy ich wypłaty pod uwagę brane są dochody za 2018 r. Ośrodki potrzebowały więc informacji o składkach za okres przekraczający 18 miesięcy i musiały na nie dłużej czekać. W efekcie powodowało to, że rozpatrywanie wniosku było przerwane, bo dopiero po uzyskaniu odpowiedzi z ZUS możliwe jest wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń (lub ich odmowy).
Od 31 października ta sytuacja uległa zmianie. Jak wyjaśnia MRPiPS, w wyniku ustaleń dokonanych z ZUS czas oczekiwania dla danych za ostatnie 24 miesiące będzie wynosił minimum pięć minut, a dopiero dla tych powyżej dwóch lat odpowiedź będzie udzielana po co najmniej 48 godzinach.
– Ta zmiana usprawni rozpatrywanie wniosków, oby tylko była wprowadzona na stałe – mówi Marzena Szuleta, kierownik działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
To niejedyna ważna modyfikacja dla samorządów, bo jednocześnie rozszerzony zostanie zakres danych, które gmina może uzyskać drogą elektroniczną z ZUS. Chodzi o informacje o wysokości składki zdrowotnej w przypadku osób, które mają przyznane rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. Mama4+), nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Dotychczas otrzymanie wspomnianych danych wymagało złożenia specjalnego wniosku. Od 31 października gmina nie musi go już składać.