statystyki

W jakim przypadku za niepłacenie składek można zostać skazanym na grzywnę [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

autor: Marcin Nagórek, Joanna Śliwińska31.10.2019, 08:00; Aktualizacja: 31.10.2019, 11:30
Artykuł 98 ust. 1 pkt 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych penalizuje brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym terminie. Zgodnie z nim, kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny do 5000 zł.

Artykuł 98 ust. 1 pkt 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych penalizuje brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym terminie. Zgodnie z nim, kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny do 5000 zł.źródło: ShutterStock

W jakim przypadku za niepłacenie składek można zostać skazanym na grzywnę

Na jakich zasadach dofinansowanie przejazdów pracowników korzysta ze zwolnienia ze składek

Czy ojciec ma szansę na matczyną emeryturę, gdy matka czasowo mieszkała z dziećmi

Czy trzeba mieszkać w Polsce, żeby otrzymać dodatek dla niepełnosprawnych

Zostałem oskarżony przed sądem karnym o niepłacenie składek ubezpieczeniowych z mojej indywidualnej działalności. Według mnie niesłusznie, bo faktycznie nigdy jej nie podjąłem, choć miałem wpis do CEIDG, której przez roztargnienie nie wykreśliłem. Nie miałem żadnych przychodów ani kosztów. Czy mogę ponieść odpowiedzialność karną? Nie słyszałem o takim przypadku.

Artykuł 98 ust. 1 pkt 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) penalizuje brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym terminie. Zgodnie z nim, kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny do 5000 zł. Co do zasady odpowiedzialność wykroczeniowa jest więc niewątpliwa. Płatnikiem składek jest ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne – art. 4 pkt 2d ustawy systemowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Jednak odpowiedzialność wykroczeniowa nie jest kwestią oczywistą. Należy bowiem zwrócić uwagę, że mimo zarejestrowania działalności gospodarczej czytelnik faktycznie jej nie prowadził. Ten z kolei aspekt sprawy został wskazany w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 listopada 2018 r., sygn. akt VII Ka 999/18. W zbliżonym stanie faktycznym sąd również przyjął, że wpisu do rejestru działalności gospodarczej nie można utożsamiać z jej prowadzeniem, co rzecz jasna skutkuje powinnościami na płaszczyźnie ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych. Sąd jednoznacznie zaakcentował, że tylko faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności za wykroczenie. Dodać należy, że założenia te potwierdzał materiał dowodowy m.in. w postaci deklaracji podatkowej.

Podkreślono także deklaratoryjny charakter wpisu do rejestru. Takie założenie pozostaje w zgodności z orzecznictwem sądów w sprawach ubezpieczeniowych. Z tego zaś jednoznacznie wynika, że obowiązek ubezpieczenia przedsiębiorcy wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, zaś kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem czy zgłaszaniem przerw w tej działalności mają ewentualne znaczenie w sferze dowodowej, nie przesądzając same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (por. np. wyrok SN z 14 września 2007 r., sygn. akt III UK 35/07). Finalnie sąd przyjął, że osoba nie prowadziła działalności gospodarczej mimo istniejącego w spornym okresie wpisu do rejestru, co skutkowało uniewinnieniem od zarzucanych czynów.

Odpowiedzialność wykroczeniowa będzie wyłączona w przypadku, gdy domniemany przedsiębiorca nie podjął się faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak wykazać te okoliczności środkami dowodowymi, bo w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko, że sąd wymierzy karę grzywny. ©℗

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 1 pkt 1, art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane