Możliwość skorzystania z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie powinna być limitowana – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Takie ograniczenie znalazło się w projekcie ustawy o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument zakłada zmiany w sposobie opłacania małego ZUS-u przez przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody. Projekt ustawy nie tylko modyfikuje formułę małego ZUS, ale też rozszerza jego zakres.
Zgodnie z nowymi przepisami z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód – 6 tys. zł.