Pracodawcy mogą spodziewać się w 2020 r. odmrożenia kwot dofinansowań do pensji pracowników z dysfunkcjami. Na razie nie wiadomo jednak, o ile zostaną podniesione.
Zmianę wysokości dopłat zakłada plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na przyszły rok, który został zatwierdzony przez jego radę nadzorczą. Co do zasady wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi 450 zł przy lekkim jej stopniu, 1125 zł przy umiarkowanym oraz 1800 zł, jeśli jest on znaczny. Ponadto w przypadku osób, które mają jedno ze wskazanych w przepisach schorzeń specjalnych, np. epilepsję, chorobę psychiczną lub są niewidome, wysokość dofinansowania jest zwiększana o 600 zł.
Takie kwoty subsydiów płacowych obowiązują od 2014 r. i do tej pory nie były waloryzowane. To zaś skutkuje tym, że przestają one spełniać swoją podstawową funkcję, jaką jest zachęcanie do zatrudniania niepełnosprawnych oraz rekompensowanie pracodawcom dodatkowych kosztów z tym związanych – zwłaszcza w sytuacji, gdy z roku na rok rosną wynagrodzenia, w tym to najniższe. Dlatego przedsiębiorcy już od dawna postulowali odmrożenie dofinansowań.
Wszystko wskazuje na to, że ich oczekiwania zostaną wreszcie spełnione, bo w 2020 r. zwiększona zostanie pula pieniędzy w budżecie PFRON przeznaczona na dopłaty do pensji (z 3,3 mld zł do 3,6 mld zł), a przyjęty przez radę nadzorczą dokument mówi, że jej poziom pozwoli na wdrożenie podwyżek dopłat. Przy czym miałyby one objąć podniesienie wysokości dofinansowania do stopnia umiarkowanego oraz znacznego – co oznaczałoby, że w przypadku lekkiego poziomu dysfunkcji wsparcie pozostanie bez zmian oraz dodatkowej kwoty, która przysługuje dla osób ze schorzeniami specjalnymi.
– Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, o ile konkretnie wzrosną subsydia w 2020 r. Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, powiedział jedynie, że wymaga to zmiany ustawy o rehabilitacji, a o wysokości dopłat zdecyduje Sejm – mówi Krzysztof Rowiński, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność”.
Co ciekawe, na wrześniowym posiedzeniu rady sam PFRON proponował, aby dopłaty dla umiarkowanego i znacznego stopnia wzrosły o odpowiednio 75 zł oraz 200 zł. W efekcie wynosiłyby 1200 zł oraz 2000 zł. Z kolei dodatkowe dofinansowanie do schorzeń specjalnych miałoby wzrosnąć do 900 zł. Nie jest więc wykluczone, że takie właśnie kwoty znajdą się w nowelizacji ustawy.
31 tys. pracodawców otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
247,9 tys. wynosi liczba osób, na które wypłacane są dopłaty do pensji