Jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające jest składany przez pełnomocnika osoby niesamodzielnej, nie jest konieczne pokazanie jej aktu urodzenia.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez ZUS na wątpliwości, jakie pojawiają się w związku z ubieganiem się o przyznanie 500+ dla osób niepełnosprawnych. Wniosek o świadczenie może być złożony osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika i w tym ostatnim przypadku konieczne jest tylko potwierdzenie tożsamości tej osoby jako występującej o finansowane wsparcie na rzecz jego beneficjenta. Dodatkowo w formie papierowej wniosek można przesłać pocztą.
Jednak jak wskazuje ZUS, przy wyborze tej drogi ubiegania się o 500+, wymagane jest dołączenie odpisu aktu urodzenia potwierdzającego tożsamość osoby niesamodzielnej, chyba że już wcześniej ubiegała się o przyznanie innego świadczenia, a jej dane identyfikacyjne nie uległy zmianie. Wtedy odpis wspomnianego aktu nie jest konieczny.
Część osób wnioskujących o świadczenie uzupełniające nie jest też pewna, czy do kwoty świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które są uwzględniane do wynoszącego 1600 zł kryterium dochodowego obowiązującego przy ustalaniu prawa do 500+, liczą się świadczenia specjalne, np. emerytura lub renta przyznawana przez premiera, a także te przyznawane w drodze wyjątku przez prezesa ZUS. Okazuje się, że obydwa te świadczenia są brane pod uwagę do limitu dochodów oraz określania wysokości świadczenia.
Kolejne pytanie związane z 500+ dotyczy tego, czy wyrok sądu, na podstawie którego osoba niepełnosprawna została uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji na potrzeby uzyskania dodatku pielęgnacyjnego, będzie wystarczający do uzyskania świadczenia uzupełniającego. Chodzi tutaj o osoby, co do których lekarz orzecznik lub komisja lekarska nie ustalili wspomnianej niezdolności i zakład odmówił im dodatku, a one odwołały się do sądu. ZUS informuje, że taki prawomocny wyrok sądu przyznający dodatek pielęgnacyjny będzie traktowany na równi z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Trzeba go tylko dołączyć do wniosku o 500+.