Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy nie poddali się weryfikacji na początku lat. 90. i trafili do systemu powszechnego – pobierają wypracowane emerytury. Ich ustawa dezubekizacyjna nie dotyczy.
Od października 2017 r. osoby pobierające renty i emerytury mundurowe wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej jako pełniące służbę na rzecz państwa totalitarnego otrzymują obniżone świadczenia. Ich wysokość nie może przekraczać przeciętnego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Okazuje się jednak, że nie wszyscy byli funkcjonariusze SB zostali objęci ustawą dezubekizacyjną z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… ( Dz.U. poz. 2270). Obniżka świadczeń nie dotyczy bowiem tych osób, które nie przeszły weryfikacji i nie mając prawa do mundurowej emerytury, trafiły do ZUS.
– Zakład nie oznacza w sposób szczególny emerytur powszechnych, które przyznawał żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, w tym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa państwa czy funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.