statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 3 października 2019

autor: Joanna Śliwińska, Ewa Bogucka-Łopuszyńska03.10.2019, 01:33; Aktualizacja: 03.10.2019, 09:49
Oddział ZUS

Oddział ZUSźródło: ShutterStock

W jakim czasie po skończeniu 24-miesięcznej ulgi można się zgłosić do obniżonych składek

Dlaczego ZUS może wydać ponowną decyzję w sprawie, w której poprzednie orzeczenie uchylił

Co bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitu przychodu rencisty

We wrześniu 2019 r. skończyła mi się 24-miesięczna ulga w ZUS. W 2018 r. zarabiałem bardzo mało, ale chciałbym kontynuować prowadzenie działalności. Czy mogę skorzystać z nowej ulgi?

Od 2019 r. przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 000 zł w 2018 r.) obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, mogą się zgłosić do kolejnej ulgi na cały następny rok kalendarzowy. W ich przypadku podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od przychodu, przy czym nie może on przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Nową podstawę ustala sam przedsiębiorca (ubezpieczony), mnożąc uzyskany swój przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez specjalny współczynnik ogłoszony na dany rok kalendarzowy przez prezesa ZUS. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, gdy jest niższa.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca musi korzystać z ulgi. Może z niej zrezygnować. Za miesiąc, w którym zrezygnował z uprawnienia, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego ustala najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadach ogólnych (nie może być niższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Trzeba pamiętać, że roczny limit przychodu w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym (365 lub 366 w roku przestępnym) i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Niski przychód to jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z ulgi. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera wiele wyłączeń – okoliczności, których zaistnienie nie pozwoli na skorzystanie z tego uprawnienia. Będzie tak, jeśli do przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym miały np. zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystał on ze zwolnienia sprzedaży od VAT albo gdy prowadził działalność krócej niż 60 dni. W opisywanym przypadku także mieliśmy do czynienia z takim wyłączeniem. Przedsiębiorca nie mógł skorzystać z ulgi, bo do września korzystał z małego ZUS (art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Z literalnego brzmienia ustawy wynika, że z obniżonych składek (art. 18c) można skorzystać tylko od stycznia, a w środku roku jedynie wtedy, gdy działalność jest wznawiana. ZUS jednak stoi na korzystanym dla przedsiębiorców stanowisku, zgodnie z którym jest to możliwe także po zakończeniu korzystania z małego ZUS (art. 18a), jak w opisywanej sytuacji.


Pozostało jeszcze 85% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane