Spełnianie kryterium dochodowego oraz posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji to dwa podstawowe warunki otrzymania nowej formy wsparcia.
Od wtorku 1 października ZUS zacznie rozpatrywać wnioski o przyznanie świadczenia uzupełniającego, nazywanego potocznie 500+ dla osób niepełnosprawnych. W odróżnieniu od 500+ dla rodzin z dziećmi przysługującego na każdego potomka niezależnie od zarobków rodziców świadczenie dla dorosłych z dysfunkcjami zdrowotnymi będzie uzależnione od spełniania kryterium dochodowego.
Próg wyniesie 1600 zł i będą do niego wliczane świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, które otrzymuje niepełnosprawny – przede wszystkim emerytury i renty. Ale w kryterium będzie też uwzględniane samo świadczenie uzupełniające. Będzie to oznaczać, że pełną wysokość nowej formy wsparcia, czyli 500 zł miesięcznie, otrzymają osoby, których emerytura lub renta wynosi 1100 zł, lub takie, które nie uzyskują żadnych pieniędzy z budżetu państwa. Dla niepełnosprawnych z trochę wyższą emeryturą lub rentą świadczenie uzupełniające będzie wypłacane w obniżonej wysokości, tak aby kwoty razem nie przekraczały 1600 zł. Emeryci i renciści z wyższym świadczeniem nie będą w ogóle mieli przyznanego 500+.