Rada Dialogu Społecznego (RDS) podjęła uchwałę, w której postuluje wprowadzenie czterech zmian w przepisach, które mają poprawić system wsparcia zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym m.in. podwyższenie dopłaty do pensji pracowników ze schorzeniami szczególnymi.
W uchwale, pod którą podpisały się wszystkie organizacje pracodawców i związków zawodowych wchodzące w jej skład, znalazły się propozycje przedstawione wcześniej przez NSZZ „Solidarność”.
– Jest to absolutne minimum, a w zasadzie chwilowa kroplówka, pozwalająca ratować miejsca pracy, zwłaszcza w zakładach pracy chronionej, których liczba w ostatnich latach dramatycznie spadła – mówi Krzysztof Rowiński, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Solidarności.