Osoba pobierająca rentę rodzinną nie traci do niej prawa po ukończeniu 25 roku życia, jeśli jest na ostatnim roku studiów, i zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy są to studia podyplomowe - wynika z środowej uchwały Sądu Najwyższego.

Jak poinformował zespół prasowy SN w opublikowanym komunikacie, uchwałę podjął skład siedmiu sędziów z Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, "przepisy prawa ubezpieczeń społecznych w sposób autonomiczny – na użytek ustalania uprawnień do świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – definiują pojęcie studiów". "To zaś oznacza, że forma kształcenia szkolnego określana mianem +studiów podyplomowych+, która w rozumieniu przepisów określających ustrój szkolnictwa wyższego nie jest uznawana za +studia+, uprawnia dziecko do pobierania renty rodzinnej wedle takich samych zasad, jak odbywanie +zwykłych+ studiów" - ocenił SN.