Długo oczekiwana, bo zaproponowana przez prezydenta jeszcze w 2017 r., zmiana przepisów odnoszących się do prawa pracy ostatecznie weszła w życie 7 września 2019 r. Prezydencka nowelizacja wprowadziła zmiany do kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Celem nowelizacji była poprawa i uzupełnienie tych przepisów, które w ocenie projektodawcy niewystarczająco zabezpieczały interesy pracowników – albo ze względu na możliwość ich nadużycia, albo ze względu na to, że nie regulowały one niektórych, występujących w praktyce, problemów.
Część wprowadzonych zmian polega na doprecyzowaniu przepisów, których interpretacja mogła wcześniej budzić wątpliwości. W tym zakresie zmieniono art. 292 k.p., który dotyczy dochodzenia przedawnionych roszczeń, oraz art. 97 k.p. wskazujący termin, w którym należy wydać pracownikowi świadectwo pracy.