Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego [PORADNIA]

autor: Marcin Nagórek08.08.2019, 07:33; Aktualizacja: 08.08.2019, 10:57
zus

zusźródło: ShutterStock

Dlaczego ugoda z ZUS nie uchroni przed zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. O jaki okres można przedłużyć korzystanie z małego ZUS w razie choroby. Czy rozpoczęcie spłaty długu przez przedsiębiorcę pozwoli mu na otrzymanie świadczeń wypadkowych. W jakich przypadkach ubezpieczony otrzyma zwrot kosztów przejazdu na badanie ZUS własnym samochodem.

ZUS wydał decyzję stwierdzającą, że mam zadłużenie z tytułu składek. Odwołałem się od niej, ale później cofnąłem odwołanie, bo ZUS zgodził się na układ ratalny. Sąd umorzył postępowanie, jednak obciążono mnie dodatkowo kosztami zastępca procesowego ZUS (1800 zł). Czy to zgodne z prawem, skoro ugoda powoduje anulowanie kosztów? Czy ZUS mógł zgodzić się układ i jednocześnie żądać kosztów?

Stawki minimalne kosztów zastępstwa procesowego wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zasady zwrotu kosztów procesu zostały zaś uregulowane w art. 98 i następnych kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie (nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata), koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata.

Należy zwrócić uwagę na art. 104 k.p.c. Zgodnie z nim koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Co jednak istotne, przepis ten dotyczy ugody zawieranej w toku postępowania sądowego. Okoliczność ta była również analizowana w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 3 lipca 2017 r., sygn. akt III AUz 37/17. W sprawie tej również kwestionowano zasadność obciążenia odwołującego się od decyzji kosztami pełnomocnika ZUS. Sąd uznał jednak argument przedsiębiorcy za chybiony. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano m.in., że wskutek cofnięcia odwołania przez przedsiębiorcę i zawarcia układu ratalnego ZUS (poza postępowaniem) nie doszło do zawarcia ugody w rozumieniu art. 140 k.p.c. Sąd podkreślił, że organ rentowy na skutek wniosku ubezpieczonego wyraził zgodę na zawarcie układu ratalnego określającego warunki spłaty całości istniejącego zadłużenia, który nie jest jednak tożsamy z ugodą sądową. Jego zawarcie następuje w zupełnie w innym trybie i w oparciu o odmienne przepisy prawa. Dalej sąd odniósł się do art. 29 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Sąd podkreślił, że zawarcie tego rodzaju umowy – z uwagi na to, że stanowi ona polubowne uregulowanie spłaty zadłużenia składkowego – możliwe jest jedynie na etapie przedsądowym. Zgodnie z art. 477 12 k.p.c. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zawarcie ugody jest niedopuszczalne.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane