W danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym kraju UE – stwierdził ZUS. Sprawa dotyczyła kobiety, która od lutego tego roku jest zatrudniona na umowę o pracę u norweskiego pracodawcy i od tego czasu wszystkie składki odprowadza wyłącznie tam. Jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.
Kobieta chciała mieć pewność, że z tego drugiego tytułu nie musi opłacać składek. Jeżeli ZUS uznałby, że faktycznie nie ma takiego obowiązku, to wnioskuje o zwrot wpłaconych należności z tego tytułu.
Organ rentowy wskazał, że kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego regulują unijne przepisy, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 987/2009). ZUS wskazał, że osoby, do których zastosowanie mają powyższe przepisy, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Oznacza to, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym z nich. W konsekwencji wnioskodawczyni nie będzie podlegała polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego.
W kwestii zwrotu wpłaconych składek ZUS wyjaśnił, że nie ma uprawnień do wydania interpretacji w sprawach dotyczących rozliczania, opłacania składek lub stwierdzenia wysokości zadłużenia.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 15 lipca 2019 r. (WPI/200000/43/621/2019)