Do 10 tys. może wynieść dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym, jakie osoba z dysfunkcją narządu ruchu może otrzymać w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Jest on realizowany przez powiaty z pieniędzy pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który co roku określa, jakie zadania w nim przewidziane będą objęte dopłatą. W tym roku osoby z dysfunkcjami mogą otrzymać wsparcie m.in. na pokrycie kosztów kursu prawa jazdy czy zakup odpowiedniego sprzętu samochodowego. Przez ostatnie pięć lat wyłączona była możliwość uzyskania wsparcia właśnie na zakup wspomnianego wózka. Co ciekawe PFRON jeszcze na początku roku twierdził, że pieniądze na wózek elektryczny można otrzymać z środków NFZ oraz dodatkowo z ogólnej puli przeznaczanej dla samorządów powiatowych na rehabilitację zawodową i społeczną, z tzw. algorytmu. Jednak teraz zmienił zdanie i zdecydował się wprowadzić zmiany w programie „Aktywny samorząd”.
Dopłata do zakupu wózka będzie przysługiwać zarówno dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym jej poziomie, które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł, wnioskodawca musi zagwarantować minimalny wkład własny – w wysokości 10 proc. ceny wózka. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. Termin na ich składanie mija 31 sierpnia br.
– Staramy się rozpowszechnić informację o przywróceniu dopłat do wózków elektrycznych, bo czasu na staranie się o pieniądze nie jest dużo – mówi Monika Ślesicka, kierownik działu rehabilitacji zawodowej i społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Jak informuje PFRON, na dopłaty do wózków elektrycznych zamierza przeznaczyć ok. 20 mln zł. Na cały program w 2019 r. przewidzianych jest zaś 172 mln.