Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu umowy o pracę), które muszą zaopiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. w czasie choroby dziecka lub rodzica). Łączny czas wypłaty takiego świadczenia wynosi maksymalnie 60 dni w roku.

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Przysługuje on każdej osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym (np. osoby zatrudnione na umowie o pracę) po spełnieniu szeregu warunków. Zasiłek tego typu wypłacany jest z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, która wymaga zwolnienia od wykonywania pracy. Prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego ma zarówno matka, jak i ojciec. Należy jednak pamiętać, że w tym samym czasie zasiłek pobierać może tylko jeden rodzic. Okres ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?