Nierzadko się zdarza, że ZUS wypłaci ubezpieczonemu więcej pieniędzy, niż ten powinien otrzymać. Może się też zdarzyć, że świadczenie było, co prawda, wypłacone poprawnie, ale ubezpieczony stracił do niego prawo już później. Będzie tak np. wtedy, gdy podejmie pracę, choć powinien wypoczywać, bo teoretycznie zgodnie z zaświadczeniem lekarskim jest chory. Wbrew pozorom jednak ZUS nie tak łatwo odzyska pieniądze. Przepisy stawiają mu bowiem wiele barier.

1. Konieczne pouczenie