Firma zapewnia wszystkim pracownikom gotowe posiłki (kanapki, sałatki, dania obiadowe), bez prawa do ekwiwalentu (za kwotę nieprzekraczającą 190 zł miesięcznie). Są one udostępniane przez automaty gastronomiczne znajdujące się w zakładzie pracy, przez całą dobę.
Forma automatu została wybrana z uwagi na zmianowy system pracy i konieczność korzystania przez zatrudnionych z posiłków zarówno w dzień, jak i w nocy. Wydawane z użyciem indywidualnej karty elektromagnetycznej doładowanej przez pracodawcę dania pracownicy będą mogli spożywać zarówno na zimno, jak i na ciepło (z wykorzystaniem udostępnionej przez pracodawcę mikrofalówki). Nie będzie możliwości kumulowania środków na karcie, a kwota wykorzystana przez pracownika w danym miesiącu będzie odnotowywana w formie raportu z jej użycia.
Firma chciała mieć jednak pewność, czy istnieje podstawa, aby zaoferowane świadczenie było wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.