Firma zapewnia wszystkim pracownikom gotowe posiłki (kanapki, sałatki, dania obiadowe), bez prawa do ekwiwalentu (za kwotę nieprzekraczającą 190 zł miesięcznie). Są one udostępniane przez automaty gastronomiczne znajdujące się w zakładzie pracy, przez całą dobę.
Forma automatu została wybrana z uwagi na zmianowy system pracy i konieczność korzystania przez zatrudnionych z posiłków zarówno w dzień, jak i w nocy. Wydawane z użyciem indywidualnej karty elektromagnetycznej doładowanej przez pracodawcę dania pracownicy będą mogli spożywać zarówno na zimno, jak i na ciepło (z wykorzystaniem udostępnionej przez pracodawcę mikrofalówki). Nie będzie możliwości kumulowania środków na karcie, a kwota wykorzystana przez pracownika w danym miesiącu będzie odnotowywana w formie raportu z jej użycia.
Firma chciała mieć jednak pewność, czy istnieje podstawa, aby zaoferowane świadczenie było wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
ZUS uznał, że tak.
Reklama
Powołał się na par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem z podstawy wymiaru składek wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnionych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł.
Organ wskazał, że wyłączeniu podlega wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnionych pracownikowi do spożycia w miejscu i czasie pracy. Nie wliczają się w to jednak bony żywnościowe, które mogłyby być realizowane w licznych punktach gastronomicznych i sieciach handlowych. Ponieważ w opisanym stanie faktycznym karta umożliwia wyłącznie nabycie posiłków z automatu gastronomicznego, a tym samym nie może być wykorzystana do zakupu napojów z tego automatu czy też zakupów w innych automatach z napojami i drobnymi przekąskami, jej wartość nie podlega oskładkowaniu.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 4 czerwca 2019 r. (WPI/200000/43/534/2019)