Wzrost wysokości składek na ZUS to naturalna konsekwencja wyższej płaci minimalnej i rosnącego przeciętnego wynagrodzenia – wynika z odpowiedzi na interpelację ws. wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Obciążenia dla przedsiębiorców z tytułu składek na ZUS kolejny raz wzrosną w 2020 roku – stwierdza poseł Jacek Tomczak w interpelacji do resortu finansów. „Planowana podwyżka jest kolejnym elementem obciążania przedsiębiorców rozdawniczą polityką rządu. Czy ministerstwo przeprowadziło symulację skali negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców w Polsce w związku z kolejnym zwiększeniem obciążeń?” – pyta poseł Tomczak.

Wiceminister finansów Leszek Skiba nie zaprzecza, że składki na ZUS będą wzrastać. Jak zaznacza, jest to jednak naturalna konsekwencja wzrostu płacy minimalnej, której wartość służy do ustalania wysokości składek na ZUS.