Wzrost wysokości składek na ZUS to naturalna konsekwencja wyższej płaci minimalnej i rosnącego przeciętnego wynagrodzenia – wynika z odpowiedzi na interpelację ws. wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Obciążenia dla przedsiębiorców z tytułu składek na ZUS kolejny raz wzrosną w 2020 roku – stwierdza poseł Jacek Tomczak w interpelacji do resortu finansów. „Planowana podwyżka jest kolejnym elementem obciążania przedsiębiorców rozdawniczą polityką rządu. Czy ministerstwo przeprowadziło symulację skali negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców w Polsce w związku z kolejnym zwiększeniem obciążeń?” – pyta poseł Tomczak.

Wiceminister finansów Leszek Skiba nie zaprzecza, że składki na ZUS będą wzrastać. Jak zaznacza, jest to jednak naturalna konsekwencja wzrostu płacy minimalnej, której wartość służy do ustalania wysokości składek na ZUS.

„Zasady ustalania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe pozostają niezmienne od wielu lat. Wzrosty składek wynikają z mechanizmu ustalania podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem przeciętnego jak i minimalnego wynagrodzenia rośnie podstawa wymiaru i kwoty składek na poszczególne rodzaje ubezpieczenia”- stwierdza Leszek Skiba z MF.
Co do zasady, podstawa wymiaru, od której nalicza się składki wynosi co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Tym samym w 2019 r. podstawa składek wynosi 2859 zł i stanowi 60 proc. kwoty prognozowanego wynagrodzenia, czyli 4765 zł.

Ile zapłacimy na ZUS w 2020 roku? Jak czytamy w odpowiedzi wiceministra, zgodnie z rządowymi prognozami w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrośnie do kwoty 5227 zł, co oznaczałoby wzrost podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców do kwoty 3136,20 zł. Wzrośnie też minimalne wynagrodzenie za pracę z 2250 zł w 2019 r., do 2450 zł. Należy zatem oczekiwać, że wzrosną też składki na ZUS.

 Wysokość składek odprowadzanych do ZUS w 2018 r. i 2019 r.  60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym  60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia z dobrowolnym  ubezpieczeniem chorobowym   30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia bez dobrowolnego ubezpieczenia  chorobowego
 2018 rok  .  .  .  .
 Ubezpieczenia społeczne  846,91 zł  781,60 zł  200,16 zł  184,72 zł
 Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł  319,94 zł  319,94 zł  319,94 zł
 Fundusz Pracy  65,31 zł  65,31 zł  -  -
 2019 rok  .  .  .  .
 Ubezpieczenia społeczne  904,6 zł  834,55 zł  213,57 zł  197,03 zł
 Ubezpieczenie zdrowotne  342,32 zł  342,32 zł  342,32 zł  342,32 zł
 Fundusz Pracy  70,05 zł  70,05 zł  -  -

W odpowiedzi na interpelację poselską przeczytamy także o preferencjach w składkach na ZUS dla niektórych przedsiębiorców. Osoby, które dopiero rozpoczynają działalność mają prawo do opłacania składek od postawy wymiaru wynoszącej nie mniej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. od kwoty 675 zł). Ulga dotyczy pierwszych dwóch lat prowadzenia biznesu i nie jest uzależniona od zarobków przedsiębiorcy.

„Dla takich przedsiębiorców dotychczasowy, sztywny wymiar składek był nadmiernym obciążeniem. Rozwiązanie to dla najdrobniejszych przedsiębiorców oznacza prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat” – czytamy w interpelacji.

Podstawa prawna: Odpowiedź z dnia 22 lipca 2019 roku na interpelację nr 32316 w sprawie planowanego podwyższenia stawek ZUS dla przedsiębiorców