Eksperci są zgodni: pracodawcy, wbrew swojej woli, mają finansować pomysły socjalne państwa. W tym wypadku świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych.
Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wprowadza dodatkowe wsparcie finansowe (500 zł) dla korzystających ze świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego. Będzie ono oferowane tym, którzy ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem większych wydatków wynikających z niepełnosprawności. W projekcie przewidziano jednak kryterium dochodowe. Oznacza to, że wysokość świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 1100 zł. W trakcie głosowań w Sejmie uchwalona została poprawka, która z tego kryterium wyłącza emerytury i renty.

Finansowanie