Nowy typ wsparcia dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, korzystających z emerytury, renty lub zasiłku stałego zakłada projekt ustawy, który został wczoraj przyjęty przez rząd.
– Chcemy, aby nowe świadczenie zaczęło obowiązywać od października tego roku – mówił po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki.
Ma ono pomóc ludziom korzystającym ze świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, które ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem większych wydatków wynikających ze swojej niepełnosprawności.