Nie ma wątpliwości, że płatnik opłaca je na bieżąco, nie pytając ubezpieczonego o zgodę. Problem pojawia się jednak, gdy chodzi o zaległe należności. Przepisy nie dają odpowiedzi, w jaki sposób odliczyć je od pensji.
Do obowiązków płatnika należy prawidłowe naliczanie, pobieranie i odprowadzanie składek ZUS oraz finansowanie części z nich. Pobranie składek oznacza konieczność potrącenia ich z wynagrodzenia ubezpieczonego. Jako że mamy do czynienia z daniną publiczną, potrącenie składek nie wymaga zgody ubezpieczonego. W niektórych przypadkach mogą jednak pojawić się wątpliwości.

Z mocy prawa