Od 1 lipca ZUS korzysta już z nowego rozwiązania umożliwiającego szybszą wymianę informacji między 15 tys. instytucjami zabezpieczenia społecznego z 32 krajów Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu).
Poprawa komunikacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego jest możliwa dzięki EESSI, czyli Elektronicznej Wymianie Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (ang. Electronic Exchange of Social Security Information). Dotychczas przekazywanie informacji i dokumentów między krajami odbywało się głównie papierowo. Wymagało więc m.in. żmudnego tłumaczenia dokumentacji. Z tego powodu postępowania wyjaśniające trwały nawet kilka miesięcy. To powodowało, że znacznie wydłużało się ustalanie prawa do świadczeń dla osób, które pracowały w kilku krajach.
Elektroniczna wymiana informacji obejmuje dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego – w związku z zasadą, że podlega mu się tylko w jednym państwie. Będzie także dotyczyć przyznawania i wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań, jak również dochodzenia należności z tytułu nieopłaconych składek i nadpłaconych świadczeń w innych państwach UE.
Z nowego systemu wymiany dokumentów i informacji będzie w sumie korzystać ok. 100 tys. pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego w całej Europie. Komisja Europejska szacuje, że obecnie nawet 17 mln obywateli państw UE mieszka w innym państwie członkowskim niż kraj pochodzenia, a ok. 2 mln osób pracuje lub studiuje w jednym kraju, mieszkając w innym. Okazuje się, że co roku wszystkie instytucje zabezpieczenia społecznego w państwach UE/EFTA wymieniają się nawet 900 mln komunikatów. Tylko ZUS w ramach systemu elektronicznej wymiany informacji rocznie otrzyma ponad 119 tys. i wyśle około 1,14 mln dokumentów.