Od poniedziałku będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia "Rodzina 500+" w nowej, rozszerzonej odsłonie. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny.

1. Kto otrzyma 500+?

Po rozszerzeniu formuły "500+" świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko do 18. roku życia w rodzinie, również pierwsze i jedyne, a także przebywające w pieczy zastępczej – zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej.

2. Kiedy złożyć wniosek na pierwsze dziecko?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Wówczas otrzyma świadczenie z wyrównaniem do lipca 2019 roku. Jeśli rodzic złoży wniosek po 30 września 2019 roku 500+ zostanie wypłacone od miesiąc złożenia wniosku.

"Drodzy rodzice, nie zwlekajcie długo ze złożeniem wniosku. Im szybciej go złożycie, tym szybciej pieniądze trafią na wasze konta" - mówi cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

Więcej o tym, jak złożyć wniosek na pierwsze dziecko przeczytasz tutaj >>>>

3. Jak złożyć wniosek?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wnioski będzie można składać online – za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jak przekonuje resort, nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i jest bardzo prosty do wypełnienia.

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych – zniesienie kryterium dochodowego, uproszczenie i znaczne skrócenie samego wniosku, a także zastąpienie decyzji o przyznaniu świadczenia informacją wysyłaną e-mailem – ma usprawnić proces obsługi programu. "Wierzymy, że chociaż wniosków będzie więcej, cały proces przebiegnie sprawnie. Samorządy deklarują, że są gotowe do realizacji zadania" – mówi Borys-Szopa.

4. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Harmonogram wypłat 500+ wygląda następująco:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

5. Co z rodzicami, którzy już pobierają 500+ na drugie i kolejne dzieci?

Świadczenia 500+ na "starych zasadach" były przyznawane do 30 września 2019 roku. Rodzice, którzy chcą pobierać świadczenie także na pierwsze dziecko składają po 1 lipca wniosek o ustanowienie świadczeń dla wszystkich dzieci.

Tu, podobnie jak przy jedynym dziecku, również obowiązują terminy wyrównań.

6. Kiedy złożyć wniosek po narodzinach dziecka?

Świadczenie 500+ na "starych zasadach" było wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Po zmianach rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku - wówczas będzie im za ten czas przysługiwało wyrównanie.