Co do ogólnej zasady wynikającej z Kodeksu pracy, nowi pracownicy podlegają wstępnym badaniom lekarskim. Są jednak sytuacje, w których zmiana pracy nie musi wiązać się z wizytą u lekarza.

Pracownik, który będzie zmieniał miejsce pracy nie będzie musiał być skierowany na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich. Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego z poprzedniej firmy.

Badań wstępnych nie trzeba przeprowadzać tylko w przypadku osób, które są przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Reklama

Nowy pracodawca może więc być zwolniony z przeprowadzania badań wstępnych. Nie podlegają im również osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, aby pracownik przedstawił aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.

W innym wypadku jeszcze przed rozpoczęciem pracy zatrudniony musi poddać się wstępnym badaniom lekarskim. Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy, pracownik zachowuje też prawo do wynagrodzenia za czas, w którym wykonywał badania.