Chodzi o sytuację, gdy płatnik przez pomyłkę zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczenia chorobowego z nieprawidłową datą, co mogło spowodować pozbawienie go prawa do zasiłku. Taką osobę trzeba wtedy wyrejestrować, a następnie ponownie zarejestrować.
Błąd zleceniodawcy – płatnika może czasami zaważyć na uprawnieniach zleceniobiorcy – ubezpieczonego. Jeżeli płatnik nie zarejestrował go prawidłowo do ubezpieczeń, to w pewnych przypadkach będzie oznaczało, że nie otrzyma zasiłku chorobowego. Czy taki błąd można naprawić? W niektórych przypadkach, jak twierdzi ZUS w jednej ze spraw prowadzonych przez naszą kancelarię, będzie to możliwe.

Przerwanie studiów to nie zakończenie