Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka i może wynieść kwotę między 95 zł a 135 zł. Natomiast termin wypłaty tego świadczenia zależny jest od daty złożenia wniosku.

Kwestię wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255). Zgodnie z jego ust. 1 wypłacany jest w okresach miesięcznych.

Natomiast od daty złożenia wniosku uzależniony będzie termin wypłaty tego świadczenia.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Złożenie wniosku od 1 września do 31 października oznacza wypłatę do 31 grudnia, zaś od 1 listopada do dnia 31 grudnia danego rok - do ostatniego dnia lutego następnego roku.

To są ostateczne terminy, w których powyższe świadczenia (w tym zasiłek rodzinny) powinny być wypłacone. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby to nastąpiło wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca. Wskazać należy również, że terminy wypłat dla każdej miejscowości mogą się od siebie różnić. Zatem w tym wypadku najlepiej zadzwonić do jednostki zajmującej się wypłatami (np. MOPS) lub sprawdzić tę informację na ich stronie internetowej.

Dla przykładu MOPS w Kamiennej Górze wypłaca świadczenia okresowe (do jakich zalicza się zasiłek rodzinny) w czerwcu w dniach: 25-27.06. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26.06. Niektóre jednostki jak np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie termin wypłaty świadczeń podzielił w zależności od jej formy („do ręki” w kasie ośrodka lub przelewu na konto bankowe) oraz według kolejności alfabetycznej.