• NOWELA DOTYCZĄCA KREDYTÓW DLA SZPITALI PODPISANA. Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nowelizacja umożliwia zakładom opieki zdrowotnej zaciąganie pożyczek z budżetu państwa na łączną sumę 600 mln zł. Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego.
  • LEKARZE DOSTAJĄ PODWYŻKI. Strajkujący w wielu szpitalach w Polsce lekarze negocjują z dyrektorami i uzyskują obietnicę podwyżek, często już w IV kwartale tego roku. Zazwyczaj są to dodatki do pensji w wysokości od 300 zł do 1,2 tys. zł brutto. Dyrektorzy chcą przeznaczyć na nie środki m.in. z renegocjacji kontraktów lub z tzw. nadwykonań świadczeń.

Więcej www.ozzl.org.pl

  • PROCES BYŁYCH DYREKTORÓW SZPITALA. Proces w głośnej sprawie sześciu osób, w tym trzech byłych dyrektorów miejscowego szpitala, oskarżonych m.in. o narażenie życia i zdrowia 33 dializowanych pacjentów, będzie się toczył przed Sądem Rejonowym w Kutnie. Sąd ten chciał, żeby przekazać sprawę do sądu okręgowego.
  • PROGRAM EDUKACYJNY TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE. Warsztaty aktorskie i reżyserskie, wykłady oraz cykliczne pokazy wybranych spektakli połączone z dyskusją znajdą się w programie edukacyjnym Teatru Narodowego w sezonie 2007/2008. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz do studentów. Wszyscy chętni kandydaci mogą składać pisemne zgłoszenia do 30 września.

Więcej www.narodowy.pl

  • LEGITYMACJA STUDENCKA JAKO BILET. Elektroniczna legitymacja studencka może być w Krakowie jednocześnie biletem w komunikacji miejskiej. Porozumienie o współpracy w tej sprawie podpisali przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa prof. Karol Musioł i prezes MPK Julian Pilszczek.
  • DZIECI POTRZEBUJĄ DOŻYWIANIA. Walka z niedożywieniem dzieci to główny cel kampanii: Podziel się posiłkiem, której piątą edycję zainaugurowano w Warszawie. Jak wynika z badań, co trzecie dziecko w Polsce jest niedożywione. Średnio 18 uczniów w każdej z polskich szkół podstawowych i gimnazjalnych potrzebuje dożywiania, a nie jest objęte żadnym programem pomocy. W co trzeciej szkole dzieci nie mają dostępu do obiadów, głównie z braku warunków do przygotowania i wydawania posiłków.
  • REGIONALNY PROGRAM ODNOWY WSI. Milion złotych przeznaczy samorząd woj. świętokrzyskiego na regionalny program odnowy wsi. Będzie on realizowany w formie konkursu dla organizacji pozarządowych o statusie fundacji lub stowarzyszenia, posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność non profit. Przyznane środki mogą być wykorzystane na remont i wyposażenie świetlic, domów kultury i podobnych placówek, obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz infrastruktury towarzyszącej. Możliwy będzie m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych dla zespołów i orkiestr, urządzanie terenów zielonych, odnawianie lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci oraz działania promocyjne.

Więcej www.sejmik.kielce.pl