Rada Dialogu Społecznego negocjuje regulacje, które unormują m.in. zasady przebywania działaczy na terenie firmy i rozprowadzania informacji wśród pracowników.
Ogólnopolskie centrale związkowe oraz organizacje pracodawców zajmą się prowadzeniem działalności informacyjnej przez związki zawodowe na terenie zakładów pracy. Chodzi o uregulowanie np. wstępu działaczy i ekspertów związkowych na teren firmy (nawet jeśli nie są jej pracownikami, ale należą do organizacji międzyzakładowej, która działa w wizytowanym przedsiębiorstwie) oraz rozprowadzania w zakładach materiałów informacyjnych i komunikowania się z załogą. W grę wchodzi nowelizacja ustawy o związkach zawodowych lub wypracowanie porozumienia firm i organizacji związkowych w tym zakresie na forum Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni przygotowali już wstępne projekty obu aktów.

Jest potrzeba