Nowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcjami w dużych przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej przewidują trzy programy, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje w ramach nowego projektu „Aktywni+”.
Składają się na niego programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca- Integracja”. Pierwszy jest skierowany do szkół wyższych, a jego celem jest wsparcie niepełnosprawnych studentów na przedostatnim lub ostatnim semestrze nauki w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Fundusz zamierza wydać na niego 13,2 mln zł. Drugi program o budżecie 14,1 mln zł ma służyć tworzeniu miejsc pracy w instytucjach publicznych oraz odbywaniu przez osoby niepełnosprawne staży w centralnych i terenowych organach administracji rządowej.
Natomiast założeniem trzeciego programu jest doprowadzenie do zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w dużych przedsiębiorstwach. Wybrana w konkursie organizacja pozarządowa otrzyma dofinansowanie na rekrutowanie, zatrudnienie oraz zapewnianie pomocy w jego utrzymaniu u pracodawcy, z którym PFRON zawrze porozumienie. Pieniądze będą mogły być też przeznaczone na niwelowanie barier uniemożliwiających podjęcie pracy, w tym np. zakup sprzętów, urządzeń technicznych czy zatrudnienie asystentów lub trenerów pracy. Do tej pory porozumienia zostały podpisane z Pocztą Polską, Grupą Enea, a wczoraj z PKN Orlen.
– Mamy teraz dobry czas na rynku pracy i powinniśmy go wykorzystać na zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – mówił Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Marlena Maląg, prezes PFRON, dodała, że funduszowi zależy na stworzeniu szerokiej koalicji partnerów, dzięki której osoby niepełnosprawne otrzymają szansę na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy, dostosowanej do ich oczekiwań, potrzeb i możliwości.