Urlop nauczycieli szkół feryjnych

Nauczycielowi szkoły feryjnej – zgodnie z Kartą Nauczyciela – przysługuje urlop w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Podczas ich trwania powinien on otrzymać co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanego wypoczynku.