PZU uruchomił dla pracodawców internetowy serwis do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, który umożliwia m.in. zawierania online umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także zgłaszania pracowników do programu - poinformował we wtorek PAP Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK.

Dodał, że serwis jest bezpłatny.

Jak mówił szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, rejestracja w serwisie zajmuje mniej więcej sześć minut. "Proces jest w pełni zautomatyzowany i bezpieczny, a zawieranie umów maksymalnie proste. Następuje poprzez wpisanie jednorazowego kodu otrzymanego SMS-em" – wyjaśnił.

Tłumaczył, że pracodawcy dostaną instrukcje, które umożliwią transfer danych poprzez serwis e-PPK. "Oferujemy pomoc przy jego obsłudze i bezpłatne aktualizacje serwisu" - powiedział Żółtek.

Serwis jest dostępny pod internetowym adresem ppk.pzu.pl, a także za pośrednictwem strony emerytura.pzu.pl.

Za zarządzanie i prowadzenie PPK odpowiada w Grupie PZU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), które na początku maja zostało wpisane do ewidencji instytucji oferujących PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Pod koniec kwietnia br. PZU przekazało, że nie będzie w pierwszym roku pobierać opłat za zarządzanie funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Chodzi o czas liczony od 1 lipca br. przez 12 miesięcy. Grupa PZU liczy na 30-proc. udział w rynku PPK.

Na początku maja TFI PZU SA zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.