Sprawa dotyczyła spółdzielni, która wypłaca członkom rady osiedla wynagrodzenie za udział w posiedzeniach. Miała jednak wątpliwości, czy w takim wypadku istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od pensji tych osób. ZUS uznał, że nie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 730) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które w naszym kraju są członkami rad nadzorczych i pobierają z tego tytułu pensje.
Ustawodawca nie ogranicza tego obowiązku jedynie do określonej kategorii rad nadzorczych, dlatego są nim objęci członkowie tych organów, funkcjonujących także w spółdzielniach. Natomiast nie podlegają mu członkowie organów sprawujących funkcje tożsame lub zbliżone do rad nadzorczych, ale o innych nazwach. A także członkowie organów o nazwach jedynie zbliżonych i innych funkcjach. Rozciągnięcie działania przepisu na te osoby stanowiłoby nieuprawnione wyjście poza jego ramy.
Reklama
W tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy systemowej nie ma zastosowania. W związku z powyższym nie istnieje też obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od pensji tych osób.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 5 kwietnia 2019 r. (DI/100000/43/672/2016)