ZNP konsekwentnie domaga też się zwiększenia nakładów na oświatę publiczną i ochrony małych szkół, które samorządy terytorialne planują zlikwidować lub przekazać do prowadzenia fundacjom.

"Jeżeli postulaty (...) nie zostaną spełnione, ZNP rozpocznie przeprowadzanie procedury sporu zbiorowego, który może się zakończyć strajkiem pracowników oświaty 27 maja br." - napisał Broniarz.

Po raz kolejny prezes ZNP zaapelował też do premiera o "podjęcie przez rząd rozmów z przedstawicielami nauczycieli zrzeszonych w największym związku zawodowym działającym w oświacie".

"Jednocześnie wyjaśniam, iż rozmowy, jakie toczą się w ramach Komisji Trójstronnej, dotyczą jedynie rządowej propozycji aktywizacji zawodowej nauczycieli i nie wyczerpują tematów związanych z postulatami ZNP" - podkreślił Broniarz.