W ostatnich tygodniach coraz częściej można usłyszeć o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), czyli powszechnym systemie dobrowolnych programów oszczędzania na cele emerytalne w sektorze przedsiębiorstw.
Ożywienie wśród pracodawców oraz pracowników dotyczące nowego modelu systematycznego gromadzenia kapitału wynika z faktu, że już od 1 lipca firmy zatrudniające co najmniej 250 osób będą zobowiązane do utworzenia PPK dla swoich pracowników.
Jedną ze sztandarowych cech PPK jest dobrowolność uczestniczenia w nich przez pracownika. Innymi słowy, osoba zatrudniona nie musi przystąpić do systemu, a w konsekwencji nie będzie zobowiązana do odprowadzania składek. Dobrowolność oszczędzania przez pracownika ma się wyrażać w możliwości rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej zatrudniającemu. Ponadto ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek informowania osób zatrudnionych o uprawnieniach związanych z udziałem w PPK.