Pracownik, którego obowiązuje umowa o zakazie konkurencji, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej względem pracodawcy ani podjąć zatrudnienia u innego podmiotu, który takową prowadzi.

Czym jest zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji stanowi porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikiem na podstawie odrębnej umowy. Zobowiązuje ono pracownika, iż nie podejmie działalności konkurencyjnej ani nie nawiąże stosunku pracy z podmiotem konkurencyjnym. Jednocześnie uprawnia go do odszkodowania z tego tytułu – należnego przez cały czas obowiązywania umowy.