Zakończyliśmy wysyłkę pierwszej transzy trzynastych emerytur. Do 30 kwietnia pieniądze powinni trafić do 1 mln 40 tys. emerytów i rencistów – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Wypłaty trzynastych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje w kilku terminach. Do 1 maja wypłaty ma otrzymać 1 mln 40 tys. emerytów i rencistów, do 5 maja – 470 tys., do 6 maja – 1 mln 180 tys., do 10 maja – 1 mln 180 tys. osób, do 15 maja – 1 mln 290 tys., do 20 maja – 1 mln 330 tys. i do 25 maja – 1 mln 780 tys. osób. Z kolei do 1 czerwca trzynaste świadczenie trafi do rąk niecałych 100 tys. osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Część osób pieniądze z programu "Emerytura plus" otrzyma wcześniej, bo 1 i 5 maja to dni wolne od pracy.

Andrusiewicz poinformował PAP, że w poniedziałek ZUS zakończył wysyłkę "trzynastek" do osób pobierających emerytury i renty w pierwszym terminie.

"W ubiegłym tygodniu wyszły świadczenia na pocztę, a dziś przelewy bankowe. Oznacza to, że ostatecznie do wtorku 30 kwietnia pieniądze otrzyma 1 mln 40 tys. osób. Już dzisiaj duża część osób będzie je miała w swojej dyspozycji" - powiedział.

Zaznaczył, że w piątek drogą pocztową ZUS wysłał także część świadczeń z drugiego terminu - 5 maja. "Do banków świadczenia będą wysyłane jutro. Wszystkie osoby z drugiego terminu powinny otrzymać je do 2 maja" - podkreślił rzecznik ZUS.

Świadczenie w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń będzie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie przysługuje ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty świadczenia "Emerytura plus" to 10,8 mld zł.