Rząd w ramach programu 50+ mającego na celu aktywizację zawodową osób starszych zaproponował istotne zmiany w zasadach szkolenia starszych pracowników.

- Będzie m.in. możliwość ubiegania się przez pracowników, którzy ukończyli 45 lat, o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych przez Fundusz Pracy - mówi Hanna Świątkiewicz-Zych, dyrektor departamentu rynku pracy.

Tłumaczy, że na obecnym etapie prac nie przewiduje się jednak możliwości przyznania finansowania kosztów tych studiów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Zdaniem Zbigniewa Żurka z Business Centre Club osoby, które ukończyły 45 lat, będą w znikomym stopniu zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych. W praktyce więc nowe rozwiązanie nie znajdzie zastosowania.

- Obecnie studia podyplomowe w niewielkim stopniu dają konkretne umiejętności. Często służą jedynie zdobyciu formalnych uprawnień - mówi Zbigniew Żurek.

Jego zdaniem z punktu widzenia potrzeb rynku pracy lepiej zamiast finansować studia podyplomowe, przeznaczyć pieniądze na szkolenia dla pracowników, np. w zakresie programów komputerowych czy obsługi wózków widłowych.

Możliwość finansowania studiów podyplomowych jest jednym z elementów zmian w szkoleniach planowanych przez rząd. Generalną zasadą będzie, że z FP mają być finansowane szkolenia pracowników. Otrzymają na to kwotę wynoszącą dwukrotność średniej płacy (obecnie 5799,6 zł). Pracownik, który ukończył 45 lat, sam wskaże szkolenie, w którym chce wziąć udział. Przewiduje się także wprowadzenie nowych zasad refundacji kosztów szkoleń pracowników w wieku powyżej 45 lat poniesionych przez pracodawców, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy. Firmy, które przeszkolą takich pracowników, otrzymają z FP 80 proc. kosztów. Kwota ta nie będzie wyższa niż dwukrotność przeciętnej płacy.