Rodzicowi przysługuje świadczenie wychowawcze, jeśli kryterium dochodowe jest przekroczone o kwotę, która nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia kosztów wychowania dziecka – uznał WSA w Gdańsku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku wydał wyrok w sprawie matki, której dochody okazały się o 7,82 zł wyższe od kryterium uprawniającego do 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie. Gdy Trybunał Konstytucyjny odmówił zbadania zgodności z prawem przepisów, które nie pozwalają przyznać świadczenia po przekroczeniu progu wynoszącym nawet 1 zł, sąd postanowił sam dokonać ich prokonstytucyjnej wykładni. Stwierdził, że matce pomoc się należy. Wyrok jest nieprawomocny.

Trybunał umywa ręce