187,3 tys. rodzin, które kiedykolwiek miały na wychowaniu troje dzieci, otrzymało w pierwszym kwartale 2019 r. Kartę Dużej Rodziny (KDR). Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dotyczących realizacji rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Okazuje się, że obecnie 690,8 tys. rodzin dysponuje dokumentami, które pozwalają im korzystać z różnego typu upustów u partnerów KDR.
Nastąpił więc ich znaczący wzrost, bo jeszcze do końca 2018 r. kartami dysponowało 477 tys. rodzin. – Z początkiem tego roku rozszerzyliśmy dostępność karty i dzisiaj mogą o nią wystąpić wszyscy rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci. Szczególnie cieszy mnie to, że z pakietu zniżek i ulg ustawowych mogą skorzystać osoby starsze – mówi DGP Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
W efekcie tej zmiany, spośród wspomnianych prawie 700 tys. rodzin posiadających kartę, 503,5 tys. stanowią te obecnie mające na utrzymaniu troje dzieci, a 187,3 tys. otrzymało kartę już na podstawie znowelizowanych przepisów. Natomiast liczba wydanych kart, które są aktywne, wzrosła z 2,1 mln na koniec ubiegłego roku do 2,3 mln w pierwszym kwartale br. Rośnie też liczba osób, które mają KDR nie tylko w tradycyjnej plastikowej formie, ale też aplikacji na smartfonie. Według najnowszych danych liczba wydanych mKDR wynosi 399 tys., podczas gdy jeszcze w styczniu było ich 280,7 tys.
– Idziemy z duchem czasu. Dzięki aplikacji użytkowanie karty jest możliwe zaraz po jej przyznaniu, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika – wskazuje Elżbieta Rafalska. Ponadto w ciągu ostatnich miesięcy znacznie urosło grono partnerów oferujących zniżki. – Pod koniec 2016 r. było ok. 1,5 tys. firm i instytucji, z którymi mieliśmy podpisane umowy. Dziś kartę honoruje 5,2 tys. podmiotów w prawie 22,2 tys. miejscach – podkreśla Elżbieta Rafalska.