Sprawna i kompleksowa obsługa pracowników to priorytet każdej firmy. W końcu kapitał ludzki to najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. O ile kadry i płace można outsource’ować, o tyle w każdym przypadku niezbędne będzie odpowiednie oprogramowanie, które pomoże w rozliczeniach i dostępie do wszystkich informacji.
R2płatnikPRO: Interfejs programu / Media

R2płatnik - funkcjonalność i stabilność

R2płatnik to sprawdzony i funkcjonalny program kadrowo-płacowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Projekt systemu jest oparty o wieloletnie doświadczenie z zagadnień płacowo-kadrowych. Jest to już trzecia generacja systemu kadrowo-płacowego, nieprzerwanie rozwijanego w firmie RESET2 od 1992 roku.

System charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrażaniem i prostą parametryzacją. Aktualna wersja obsługuje wielowątkowość procesorów, znacząco skracając czas wykonywania długotrwałych operacji dla dużych baz. Mimo intuicyjnej i łatwej obsługi, uwzględnia specyfikę różnego rodzaju przedsiębiorstw i spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Wersja Standard jest szczególnie polecana dla małych i średnich firm oraz dla biur rachunkowych. Wersja PRO adresowana jest do dużych przedsiębiorstw oraz firm prężnie rozwijających się.

R2płatnikPRO: Ewidencja pracowników / Media

Ewidencja pracowników

Prowadzenie ewidencji pracowników z podziałem na grupy to fundamentalna funkcja R2płatnika. Umożliwia on również zasilenie nowego, pustego programu, danymi z Płatnika ZUS (np. zaimportowanie obsługiwanych podmiotów, pracowników z danymi kadrowymi oraz zwolnień lekarskich). Struktura danych kadrowych jest usystematyzowana, a oprogramowanie samo przypomina np. o upływających terminach badań lekarskich, kursów BHP, kończących się umów o pracę czy czasowo przyznawanych stopni niepełnosprawności. Ewidencja umów o pracę pozwala uwzględnić drugi etat, tj. podwójne zatrudnienie w tej samej firmie. Równolegle ewidencjonowane są zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń, istnieje także możliwość eksportowania zmian danych identyfikacyjnych pracowników.

Media

Rozliczanie czasu pracy

Miesięczne i roczne karty pracy wraz z planami pracy, pozwalają na tworzenie grafików dla różnych systemów czasu pracy, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy. R2Płatnik ułatwia sprawowanie kontroli nad normami czasu pracy, także dla wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych. Wskazuje przy tym m.in. liczbę godzin do odpracowania, nadgodzin do rozliczenia lub odbioru jako czas wolny. Współpraca z systemami RCP pozwala na efektywne rozliczanie pracy większej ilości pracowników.

R2płatnikPRO: Miesięczna karta pracy / Media
R2płatnikPRO: Przykładowa lista płac / Media

Naliczanie wynagrodzeń

System naliczania wynagrodzeń można dostosować do indywidualnych wymagań. Standardowo R2płatnik zawiera przygotowane, wzorcowe rodzaje różnych, podstawowych i dodatkowych list płac. Całość w prosty sposób może zostać dostosowana do obowiązującego w przedsiębiorstwie regulaminu wynagradzania. Dodatkowym atutem są czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników.

Wersja Standard oferuje możliwość automatycznego wysyłania pasków wynagrodzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wersja PRO posiada dodatkowo specjalny panel, dzięki któremu zatrudnione osoby mogą mieć bieżący wgląd w swoje dane oraz mogą wypisywać wnioski urlopowe czy rozliczać delegacje.

W R2płatniku istnieje również możliwość rozliczania i ewidencjonowania innych przychodów, między innymi z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, stypendiów sportowych, umów o pracę dla osób współpracujących, pracowników oddelegowanych do pracy za granicą i obcokrajowców. Atutem jest też automatyczne generowanie plików z przelewami z wynagrodzeniami, potrąceniami, podatkami i składkami ZUS dla większości systemów bankowych.R2płatnikPRO: Przykładowa lista płac

Komunikacja z ZUS i US

Dzięki współpracy ze wspomnianym wcześniej programem Płatnik ZUS oraz systemem e-Deklaracje, możliwa jest sprawna komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. W przypadku ZUS, tyczy się to przede wszystkim dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA, RPA, DRA cz. II, RCA cz. II, a także informacji miesięcznej i rocznej dla osoby ubezpieczonej. Natomiast w przypadku US mowa o PIT-11 czy PIT-R. R2Płatnik umożliwia także podpisywanie e-deklaracji podpisem elektronicznym oraz bezpośrednie ich wysyłanie seryjne wraz z pobieraniem potwierdzeń odbioru.

Dla kogo?

R2płatnik, obok podstawowych cech, jakie powinien posiadać system płacowo-kadrowy, uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów i oferuje wiele dodatkowych funkcji oraz udogodnień, zaprojektowanych specjalnie pod indywidualne potrzeby. Skorzystają na tym zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy czy jednostki oświatowe lub budżetowe. Dostępne są też wersje dla biur rachunkowych, w których można prowadzić więcej niż jedną firmę. Producent wyszedł także naprzeciw potrzebom firm zatrudniających pracowników zza naszej wschodniej granicy, umożliwiając tworzenie wydruków m.in. w cyrylicy.

Jednym z kluczowych atutów, przemawiających za R2płatnikiem, jest jednak skalowalność, czyli fakt, że oprogramowanie oferowane przez RESET2 może rosnąć wraz z rozwojem firmy i ilością zatrudnianych pracowników.

Autor: RESET2 Sp. z o.o. (www.reset2.pl)