Co 10. osoba, której na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżono wysokość renty lub emerytury, zrezygnowała z niej. I przeszła na wyższe świadczenie cywilne lub wojskowe.
Na taki krok zdecydowało się dokładnie 3730 „klientów” Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, którym obcięto wypłaty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270).
Cała dezubekizacyjna operacja polegała na prześwietleniu przez IPN historii 192 tys. rencistów i emerytów ze wszystkich służb podległych resortowi spraw wewnętrznych. W efekcie wydano 38,3 tys. decyzji o obniżce świadczenia. Odwołania do sądów złożyło 22,5 tys. osób. Jako że na wyroki będą musiały jeszcze trochę poczekać, to część z nich postanowiła w międzyczasie skorzystać z furtki, jaką daje im prawo – przeszły do ZUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego. – Złożyły u nas wniosek o wstrzymanie wypłaty obniżonego świadczenia w związku z tym, że zaczęły je otrzymywać od innego organu – tłumaczy MSWiA.