Na podpis prezydenta czeka ustawa z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Oprócz tego, że umożliwi przechodzenie na emeryturę 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym, zmieni zasady informowania ubezpieczonych o tzw. emeryturze hipotetycznej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, ZUS w sierpniu każdego roku będzie nadal informował osoby, które ukończyły 35 lat, ile wyniesie ich emerytura, jeśli skorzystaliby z niej po ukończeniu wieku emerytalnego, mając na koncie obecną kwotę pieniędzy. ZUS podzieli więc środki, jakie faktycznie zgromadził na koncie przyszły emeryt - z opłacanych od 1999 roku składek i kapitału początkowego - przez statystyczną dalszą długość trwania życia (dla kobiety w wieku 60 lat i mężczyzny 65 lat).

Jeśli więc na przykład kobieta ma obecnie w I filarze odłożone 50 tys. zł, ZUS podzieli jej kapitał przez 243. 60-letnia kobieta ma bowiem statystycznie do przeżycia 20,2 lat życia, czyli prawie 243 miesiące (biorąc pod uwagę wspólne tablice). ZUS poinformuje ją więc, że jej emerytura wyniesie dzięki zgromadzonemu już kapitałowi ponad 205 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy przewiduje jednak, że oprócz takiej kalkulacji sporządzonej na podstawie bieżącego kapitału, ubezpieczony od przyszłego roku uzyska też informację, ile wyniesie jego emerytura, jeśli będzie kontynuował do ukończenia wieku emerytalnego pracę i zarabiał na takim samym poziomie jak obecnie. ZUS doliczy więc do obecnego stanu konta hipotetyczną kwotę składek, jaką osoba odłoży kontynuując zatrudnienie.

- Przyszły emeryt będzie więc wiedział, jakiego świadczenia może się spodziewać, jeśli będzie nadal pracował - tłumaczy Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Wskazuje, że dzięki temu ubezpieczeni nie tylko będą wiedzieć, na jaką emeryturę mogą już liczyć dzięki zebranym w ZUS składkom, ale także ile wyniesie ona dzięki kontynuowaniu pracy. W takiej sytuacji ZUS uwzględni więc, że na przykład 35-letnia kobieta będzie pracować jeszcze przez 25 lat, a jeśli do tej pory (za 10 lat pracy) uzbierała 50 tys. zł, to na jej koncie w wieku 60 lat będzie dodatkowo 125 tys. zł (5 tys. zł za każdy rok pracy). Mając łącznie 175 tys. zł, jej emerytura wyniesie 720 zł (175 tys. zł /243 miesiące).

ZUS zapewnia, że zdąży dostosować swój system informatyczny do nowych regulacji.

- ZUS od przyszłego roku będzie wysyłał dwie informacje o wysokości hipotetycznej emerytury - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik ZUS.

11,2 mln informacji o stanie konta i hipotetycznej emeryturze za 2006 rok wysłał do ubezpieczonych ZUS