Pracownik, który awansował na wspólnika w spółce cywilnej, może skorzystać z ulgi na start – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy kobiety, która była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu na umowę o pracę na stanowisku do spraw obsługi klienta w spółce cywilnej. Wspólnikami byli w niej teściowa oraz mąż. Składki ZUS były odprowadzane w wysokości wynikającej z otrzymywanego wynagrodzenia.
Po kilku latach do umowy spółki sporządzono aneks, na podstawie którego kobieta stała się jej wspólnikiem.
Jako przedsiębiorca zamierza skorzystać z ulgi na start (tj. zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy działalności). W okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziła bowiem innej pozarolniczej działalności.
Kobieta miała jednak wątpliwość, czy rozpoczynając aktywność jako wspólnik spółki cywilnej, będąc wcześniej jej pracownikiem, ma prawo skorzystać ze zwolnienia.
Chciała też wiedzieć, czy po upływie 6 miesięcy będzie miała prawo przez następne 24 miesiące do opłacania preferencyjnych składek ZUS od postawy wymiaru stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
ZUS odpowiedział pozytywnie na obie wątpliwości.
Przypomniał, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy, jeżeli nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy stosowania ulgi na start.
Kluczowe było więc ustalenie, jak interpretować jej dotychczasowe zatrudnienie.
Organ rentowy wskazał, że wspólnicy spółki cywilnej poprzez zawarcie umowy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Jednocześnie w momencie dokonania rejestracji w organie ewidencyjnym uzyskują oni status przedsiębiorców. W konsekwencji wspólnik (nawet w przypadku świadczenia uprzednio na rzecz podmiotu pracy) podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej działa w rzeczywistości w jej imieniu, ale na swoją rzecz. Okoliczność ta przesądza o tym, że wnioskodawca nie świadczy w takim przypadku pracy na rzecz byłego pracodawcy, tylko na swój rachunek.
Natomiast z uwagi na to, że kobieta po raz pierwszy podjęła się prowadzenia pozarolniczej działalności, drugi warunek również został spełniony.
Tym samym może ona skorzystać nie tylko z ulgi na start, ale także preferencji w opłacaniu składek po zakończeniu zwolnienia.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 26 lutego 2019 r. (WPI/200000/43/168/2019)