Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jest zależny od kryterium dochodowego i przysługuje dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub do czasu zakończenia nauki w szkole.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.Jesteś bezrobotny? Sprawdź, jaką jeszcze możesz otrzymać pomoc na dziecko >>>>

Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego

Aby otrzymać zasiłek rodzinny trzeba spełniać kryterium dochodowe.

Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi:
• 674 zł na osobę w rodzinie
• 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego można starać się o przydzielenie szeregu dodatków. Są to:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Więcej o tym, ile one wynoszą i komu przysługują przeczytasz tu >>>>>