Świadczenie rodzicielskie, czyli popularne kosiniakowe w 2019 r. będzie przysługiwało w kwocie 1000 zł miesięcznie. Nie zmieniły się również zasady przyznawania świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które ze względu na swój status zawodowy nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Pomoc jest kierowana zatem głównie do studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz bezrobotnych.

Więcej o tym, na jaką pomoc po urodzeniu dziecka mogą liczyć bezrobotni przeczytasz tu >>>>>