Do końca 2021 r. obywatele państw członkowskich UE, w tym Polacy, będą mogli składać wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii. Taką zmianę zakłada projekt ustawy przyjęty wczoraj przez rząd na wypadek ziszczenia się widma bezumownego brexitu.
Brak porozumienia między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest coraz bardziej realny. W konsekwencji po 30 marca 2019 r. kraj ten stanie się w relacjach z UE państwem trzecim i zostanie wyłączony z unijnego porządku prawnego.
Jednym z następstw bezumownego brexitu będzie brak możliwości uznania w Polsce – podobnie jak i w całej Unii Europejskiej – kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii według mechanizmów obowiązujących w państwach członkowskich. Powód? Zaczną one być traktowane jak kwalifikacje nabyte poza Wspólnotą.
Reklama
W konsekwencji ich uznawanie będzie odbywało się na podstawie odrębnych regulacji, co zmusi osoby posiadające takie uprawnienia do przeprowadzania znacznie bardziej czasochłonnych i kosztownych postępowań nostryfikacyjnych.
Rząd argumentuje również, że brak możliwości szybkiego uznania kwalifikacji zawodowych, nabywanych często przez wiele lat, może mieć negatywny wpływ na decyzję o powrocie do Polski naszych rodaków.

Reklama
Dlatego też w przepisach przyjętego projektu przesądza się, że zachowują moc wydane przed 30 marca 2019 r. decyzje o uznaniu w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, nabytych w Zjednoczonym Królestwie.
Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku wydanych przed 30 marca 2019 r. decyzji o uznaniu w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w innym niż nasz kraj państwie członkowskim przez obywateli Zjednoczonego Królestwa lub członków ich rodzin.
Obywatele państw UE, w tym Polacy, będą mogli też składać najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Wielkiej Brytanii. Postępowania te będą prowadzone nie dłużej niż 42 miesiące (liczone od dnia złożenia wniosku). Wyjątkiem będą kwalifikacje do wykonywania tzw. zawodów sektorowych, tj. lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, farmaceuty, pielęgniarki, położnej i architekta.
Rząd przyjął także projekt zabezpieczający interesy klientów instytucji finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz na Gibraltarze, które wykonują działalność w Polsce.
Kolejny zaakceptowany projekt określa zaś zasady pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin. Według nowych regulacji mieszkający legalnie w Polsce Brytyjczycy, od momentu wyjścia ich kraju ze Wspólnoty, będą mieli 21 miesięcy (do 31 grudnia 2020 r.) na potwierdzenie statusu pobytowego w naszym kraju. Wydawanie zezwoleń będzie zwolnione z opłat.
Uregulowane zostały także kwestie dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń z zabezpieczenia społecznego, z uwzględnieniem okresów pracy i zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd