Wczoraj kolejna tura rozmów pocztowych związków zawodowych z przedstawicielami dyrekcji Poczty Polskiej nie przyniosła porozumienia. Negocjacje mają być kontynuowane dziś po południu. Pocztowcy domagają się podwyżek. Podkreślają jednak, że strajk może jeszcze być odwołany.

ZUS: emeryci i renciści nie odczują skutków protestu pocztowców

Emeryci i renciści nie odczują skutków protestu pocztowców; świadczenia zostaną im wypłacone - zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie.

Jak poinformowano w komunikacie, w Centrali oraz w oddziałach terenowych ZUS zostały powołane sztaby koordynujące wdrożenie i realizację procedury awaryjnej, stanowiącej przedmiot ustaleń między ZUS a Pocztą Polską. ZUS zapewnia, że obie te instytucje pozostają w ścisłej współpracy.

"Zdecydowana większość rent i emerytur kwietniowych została już wypłacona"

"O wszelkich wariantach awaryjnych, w przypadku wystąpienia zaostrzonej formy protestu pocztowców, emeryci i renciści zostaną poinformowani za pośrednictwem mediów i oddziałów Zakładu. Ponadto ZUS uruchomi specjalną infolinię, która udzieli niezbędnych informacji świadczeniobiorcom" - napisano w komunikacie.

Według ZUS, blisko połowa świadczeniobiorców korzysta z możliwości przyjmowania wypłat na rachunek bankowy. Ponadto zdecydowana większość rent i emerytur kwietniowych została już wypłacona. Pozostałe są w trakcie realizacji.