Osoby, które na decyzje w sprawie świadczeń na dzieci czekają miesiącami, wygrywają w sądach sprawy o bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowań.
Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) coraz częściej zajmują się skargami rodziców na długotrwałe rozpatrywanie wniosków o świadczenia na dzieci, które są objęte unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Mimo zmian organizacyjnych, które miały poprawić tempo załatwiania takich spraw, wielu opiekunów wciąż nie może się doczekać na wypłacenie zaległych pieniędzy.

Kłopotliwa koordynacja